• Obchodné údaje spoločnosti

  Danfoss, spol. s r. o. 
  Továrenská 49
  953 01 Zlaté Moravce

  IČO: 31380344

  IČ DPH: SK2020303296

  Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sro, vložka 13511/N

   

   

Zhovárajte sa Pridajte sa

Chcete sa s nami zhovárať?

Spoznajte nás a pridajte sa do konverzácie