Ochrana osobných údajov

 • Spoločnosť Danfoss rešpektuje vaše súkromie. Preto by sme vás chceli zoznámiť s našimi internými predpismi a bezpečnostnými opatreniami na ochranu vašich osobných údajov, či už kupujete niektorý z výrobkov značky Danfoss alebo si prehliadate naše internetové stránky. Ak nám poskytnete vaše osobné údaje, spoločnosť Danfoss sa zaväzuje zaobchádzať s nimi v zmysle nižšieuvedených interných predpisov. Odporúčame vám si tieto pravidlá podrobne prečítať. 

  Súhlas s internými predpismi spoločnosti Danfoss o zaobchádzaní s osobnými údajmi a ich aktualizáciou 

  Použitím internetových stránok Danfoss dávate spoločnosti Danfoss súhlas na použitie vašich osobných údajov v súlade s nižšieuvedenými internými predpismi o zaobchádzaní s osobnými údajmi. Spoločnosť Danfoss si vyhradzuje právo jednostranne upravovať a meniť tieto interné predpisy. Všetky tieto úpravy a zmeny sú záväzné pre všetkých používateľov a návštevníkov internetových stránok spoločnosti Danfoss a ich aktuálne znenie bude uverejnené na internetových stránkach Danfoss. 

  Typy osobných údajov a ich použitie
  Pokiaľ sa návštevník internetových stránok zaregistruje a stane sa „registrovaným používateľom“, spoločnosť Danfoss o ňom zhromažďuje nasledujúce osobné údaje – meno, titul, názov firmy, e-mailové adresy, telefónne čísla, atď. Spoločnosť Danfoss nevyžaduje tieto osobné údaje na získanie prístupu na tieto internetové stránky Danfoss, ktoré sú otvorené pre verejnosť. 

  Poskytovanie osobných údajov tretím stranám
  V niektorých prípadoch sa môže stať, že bude nevyhnutné poskytnúť niektoré vaše osobné údaje oprávneným tretím stranám (napr. pokiaľ vám zasielame objednaný výrobok, spoločnosť Danfoss musí poskytnúť vaše meno a adresu zasielateľskej spoločnosti). Spoločnosť Danfoss samozrejme limituje prístup tretích strán k vašim osobným údajom. Vo všetkých ostatných prípadoch sa Danfoss zaväzuje neposkytovať vaše osobné údaje žiadnym tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu.

   

  Aktualizácia osobných údajov u registrovaných používateľov 

  Spoločnosť Danfoss vás žiada, aby ste vždy uvádzali pravdivé a aktuálne platné osobné údaje. O akýchkoľvek zmenách mena, adresy, zamestnávateľa, telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy by ste mali spoločnosť Danfoss neodkladne informovať, aby sme mohli aktualizovať vaše údaje vo vašej zákazníckej karte.

   

  Ako spoločnosť Danfoss používa súbory cookie
  Spoločnosť Danfoss si uvedomuje svoju zodpovednosť voči spoločnosti ako celku a obzvlášť voči našim jednotlivým zákazníkom a návštevníkom našich webových lokalít.

  Rešpektujeme dôvernosť osobných údajov a znepokojenie, ktoré môžu návštevníci pociťovať o spôsobe používania ich údajov. V prípadoch, kedy zhromažďujeme a používame osobné údaje (meno, adresu, kontaktné informácie), dodržiavame najlepšie postupy ako dvojité výslovné schválenie atď.

  Pokiaľ ide o súbory cookie (súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú skúsenosť zákazníka pri používaní webovej lokality tak, že umožnia systému, aby rozpoznal opakovaných návštevníkov atď. (pozri odkaz)), spoločnosť Danfoss používa len takzvané súbory cookie prvej strany. Je to typ súborov cookie, ktoré vytvára a používa samotná spoločnosť Danfoss.

  Spoločnosť Danfoss nepoužíva súbory cookie tretích strán (tieto súbory vytvoril, spravuje a analyzuje nezávislý subjekt, ktorý je možným poskytovateľom služby organizácie poskytujúcej webovú lokalitu).

  Spoločnosť Danfoss neposkytuje žiadne údaje, ktoré získala na základe súborov cookie, alebo údaje o správaní príslušného používateľa žiadnej tretej strane.

  Súbory cookie, ktoré spoločnosť aktuálne na tejto webovej lokalite využíva:

  Webtrends, Google Analytics a Pardot:Sledujú, ako sa návštevník pohybuje po webovej lokalite a ako ju používa – nenarúšajú súkromie návštevníka 
  Relačné súbory cookie ASP.Net:Funkčné účely
  Profilové súbory cookie ASP.Net:Funkčné účely (Môj zoznam výrobkov)
  Navigačné súbory cookie:Funkčné účely (Len na vnútropodnikové použitie)
  Prihlásenie Decom:Funkčné účely (prihlásenie do internetového obchodu Danfoss eCommerce)
  danfoss_compare-products_listPoužívajú sa na porovnávacej stránke v našom katalógu výrobkov
  danfoss_product_listPoužívajú sa na uchovanie uložených výrobkov (zobrazené v mojom zozname) 
  acceptcookies Ukladajú, či používateľ súhlasí s naším používaním súborov cookie 
  cookieoptin Ukladajú, či sa má zobrazovať pás s odmietnutím zodpovednosti za používanie súborov cookie 
  WLTOPTOUT Nastaví sa, ak používateľ nesúhlasí s používaním Webtrends 
  ga-disable-{id} Nastaví sa, ak používateľ nesúhlasí s používaním Google Analytics 
  pi_opt_inNastaví sa, ak používateľ súhlasí s používaním Pardot

  Ak chcete používať internetovú platformu spoločnosti Danfoss, no nemôžete súhlasiť s používaním týchto súborov cookie, žiadame vás, aby ste si vypli používanie súborov cookie v nastaveniach vášho prehliadača. 

  Informácie o tom, ako vykonáte toto – takzvané – neschválenie, nájdete na nasledujúcich webových lokalitách: 

   

 • Ďalšie dôležité informatívne odkazy:
  Definovanie súborov cookie – typy prvej a tretej strany:

   

Zhovárajte sa Pridajte sa

Chcete sa s nami zhovárať?

Spoznajte nás a pridajte sa do konverzácie
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "Max-Forwards", "User-Agent", "X-Original-URL", "X-Forwarded-For", "X-ARR-LOG-ID", "X-Forwarded-For-Port" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "ref", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_MAX_FORWARDS", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL", "HTTP_X_FORWARDED_FOR", "HTTP_X_ARR_LOG_ID", "HTTP_X_FORWARDED_FOR_PORT" ], "QueryString": [ "pageid", "ref" ], "RawUrl": "/terms/privacy/?ref=17179925118", "UserAgent": "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "193.162.34.200", "UserHostName": "193.162.34.200", "UserLanguages": null }